آخرین تورها
همه تورها
پرگار گشت زاگرس

تنگ کول رو(بهشت)

حرکت از خرم آباد
10 تیر 1401 - 1 روز
30 نفر باقی مانده
120,000تومان
پرگار گشت زاگرس

دریاچه گهر

حرکت از خرم آباد و دورود
28 تیر 1401 - 4 روز
30 نفر باقی مانده
600,000تومان
یادگشت همسفران گیلان

تور دو روزه اردبیل و سرعین

حرکت از رشت انزلی رضوانشهر-پره سر و تالش
16 تیر 1401 - 2 روز
15 نفر باقی مانده
1,100,000تومان
هستی هیرکان

تور گروهی وان

گرگان
14 تیر 1401 - 4 روز
25 نفر باقی مانده
3,190,000تومان
پرگار گشت زاگرس

رفتینگ

حرکت از خرم آباد و دورود
7 مرداد 1401 - 1 روز
24 نفر باقی مانده
650,000تومان
پرگار گشت زاگرس

تنگ هلد

حرکت از خرم آباد
4 مرداد 1401 - 1 روز
30 نفر باقی مانده
130,000تومان
پرگار گشت زاگرس

چم سوز (چالکندی)

حرکت از خرم آباد
24 تیر 1401 - 1 روز
30 نفر باقی مانده
450,000تومان
پرگار گشت زاگرس

دره نی گا دورود

حرکت از خرم آباد و دورود
17 تیر 1401 - 2 روز
30 نفر باقی مانده
395,000تومان